در لوکزامبورگ قانون از شما در برابر خشونت و سوءاستفاده چه در داخل و چه در خارج از خانه محافظت می‌کند.