ዓቕሚ ኣዳም ንዝአኸልኩምን ዓቕሚ አዳም ንምእካል ዝተቐረብኩምን፤ በይንኹም ይኹን ምስ ብጾትኩም፤ ዓይነት ጾታኹም ብዘየገድስ ፤ Planning Familial (ትካል ውጥን ስድራቤት) ንትሐትዋ ሕቶ ክምልሰልኩም ድልው ምዃኑ ይገልጽ።