Vaša seksualnost ima više dimenzija (fiziološku, kognitivnu, emocionalnu, relacionu…)